naše služby

dodávané s presnosťou

po predaji

Podpora popredajného trhu koordinovanými kampaňami na stiahnutie z trhu, analýzou záruk a auditom servisného strediska.

Rozsah služby

/ Odvolanie kampane

/ Rýchla reakcia

/ Monitorovanie aktivity

/ Ovládanie dokumentu

Prehľad

 

Celosvetová podpora trhovišťov s:

Analýza záručných návratiek

Stiahnutie koordinácie kampane

Audit zákazníckej skúsenosti servisného strediska a validácia výkonnosti služieb

Rýchla reakcia na celosvetovú podporu a komunikačnú sieť

Právne, jazykové a kultúrne geografické riadenie prevádzkových obmedzení

Monitorovanie aktivity (vysledovateľnosť produktu) a podrobné podávanie správ prostredníctvom arrow

 

Po podpore trhových projektov s:

Jeden bod Koordinácia kontaktov

Rýchla reakcia Reakcie

Celosvetovo Podporná sieť

V reálnom čase Vykazovanie šípky stavu

Ovládací prvok dokumentu Súbor s jedným bodom ŠÍPKY

Úplná vysledovateľnosť produktu VIN GPS

Kvalifikovaný a skúsený manažment a inžinierstvo po celom svete tímu

Služby

Ak chcete zobraziť služby, ktoré ponúkame, kliknite na tlačidlo nižšie

Životný cyklus produktu

Podpora vášho podnikania od predvedenie až po posadlá a záruky