naše služby

dodávané s presnosťou

Po Predaji

Podpora popredajného trhu pripomínacími kampaňami, analýzou záruky a auditom servisného strediska.

Rozsah služieb

/ Pripomínacie kampane

/ Rýchla reakcia

/ Monitorovanie aktivity

/ Kontrola dokumentov

Prehľad

Podpora na celosvetovom trhu s:

Analýzou vrátenia záruky

Pripomínacími kampaňami

Servisným centrom auditu zákazníckych skúseností a validáciou výkonu služieb

Rýchla odozva, celosvetová podpora a komunikačná sieť

Riadením právnych, jazykových, kultúrnych a geografických prevádzkových obmedzení

Monitorovaním aktivít (sledovateľnosť produktov) a podrobné podávanie správ prostredníctvom ARROW

 

Po-trhová podpora projektu:

Jedno – bodová koordinácia kontaktov

Rýchla odozva, Reakcia

Celosvetová sieť podpory

Report v reálnom čaše – ARROW

Kontrola dokumentov ARROW – jednobodový súbor

Úplná sledovateľnosť produktu VIN GPS

Kvalifikovaný a skúsený manažment a inžiniersky tím po celom svete

Služby

Ak chcete zobraziť služby, ktoré ponúkame, kliknite na tlačidlo nižšie

Životný cyklus produktu

Podpora vášho podnikania od predvedenie až po posadlá a záruky