naše služby

dodávané s presnosťou

Priemysel 4.0

Podpora štvrtej priemyselnej revolúcie s riešeniami automatizácie a výmeny údajov vo výrobných technológiách.

Rozsah služby

 

/ Real-Time Reporting ARROW Systém – report v reálnom čase

/ WHALES WMS

/ Rozšírené technológie

/ Vision Systems

/ Rozpoznávanie hlasu

/ Vzdelávací kanál

Prehľad

 

Panel reportov v reálnom čase.

Status OK a NOK dielov / Opravené hodnoty okamžite filtrované na požadovaný rozsah dátumov.

QOS Trend Analýza, Pareto a individuálne monitorované dáta pre súčiastky a dodávateľa.

GPS kontrola umiestnených dielov vo vozidle.

Burn Down Part alebo zoznam vozidiel s úplnou sledovanosťou dielov.

Kontrola dokumentov v zdieľanom priečinku dostupnom v reálnom čase.

Whales warehouse managment system

 

 • Systém hĺbkového skladu
 • SAP rozhranie, ktoré vymieňa viac ako 400 správ denne
 • Čiarový kód, rádiofrekvenčné štítky, svetelné čítačky, hlasové čítačky
 • Proklientské riešenia na mieru – OEM štúdie

rozšírené technológie

 • Xpert-eye, ktorý umožňuje technikom v teréne odborné zručnosti pomocou video asistencie.
 • Capgemini vision systém umožňujúci riadenie vo virtuálnom prostredí

Vision systém

 • Aplikácie na detekciu zlyhania počítačového videnia
 • Používanie zrakových senzorov a systémov
 • Riešenie pre zákazníkov na mieru – našimi technologickými a procesnými zručnosťami
 • Náklay na vývoj a efektívne Poke-Yoke riešenia

Systémy rozpoznávania hlasu

 • Hlasové povely na zlepšenie kontinuity prevádzky
 • Zlepšenie efektivity procesov
 • Vyhovuje manuálne náročným procesom
 • Riešenie pre užívateľa šité na mieru, napr. oprava zvarov motora
 • Prehľad prípadovej štúdie pracovnej aplikácie a benefitov

webový vzdelávací portál

 • Vzdelávacia platforma na riešenie problémov a manažérske schopnosti na diaľku. Webová podpora výučby. Viacjazyčné štandardizované úvodné programy a programy rozvoja zamestnancov.
 • Moduly na vylepšenie podnikania zahŕňajú: Strategický manažment, Team-leaderstvo, interpersonálne zručnosti, projektový manažment, riešenie problémov a zlepšovanie procesov, Lean Six Sigma Yellow, Green a Black belt
 • Nástroje a metodika kvality

medzinárodná prítomnosť

♦ naše kancelárie

♦ naši partneri

vyberte krajinu nižšie

Služby

Ak chcete zobraziť služby, ktoré ponúkame, kliknite na tlačidlo nižšie

Životný cyklus produktu

Podpora vášho podnikania od predvedenie až po posadlá a záruky