spolupracovať s nami

nájdite si ďalšiu príležitosť

Kariéry

Ako rýchlo rastúci podnik sa neustále snažíme prijímať a rozvíjať nové talenty na všetkých úrovniach.

súčasné príležitosti

inšpektor kvality – rôzne lokality, veľká Británia

pomôcť nám pri zrýchľovaní noriem kvality na celom svete a byť súčasťou dôležitého tímu kvalitných inšpektorov a získať príležitosť spolupracovať s poprednými svetovými výrobcami automobilov! pozrite sa na popis práce a dajte nám vedieť, či ste to vy!

Rovnaké príležitosti

Zaviazali sme sa k zásade rovnakých príležitostí v zamestnaní. Očakávame, že všetci zamestnanci prispejú tým, že budú využívať rozmanitosť a budú pracovať so svojimi kolegami zo všetkých prostredí profesionálne a efektívne. Naším cieľom je zabezpečiť, aby sa s jednotlivcami vyberalo, podporovalo a inak zaobchádzalo len na základe ich príslušných schopností, zručností a schopností.